maanantai 27. syyskuuta 2010

Mobiilimarkkinointikampanjoiden uudet tuulet

(viitaten annettuun tehtävään ja artikkeliin Karjaluoto, H., Lehto, H., Leppäniemi,M. ja Mustonen, T. (2007), “Insights into the implementation of mobile marketing campaigns”, International Journal of Mobile Marketing, 2(2), 10-20.)

Artikkelissa käytiin läpi mobiilimarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta ensin teoreettisesti, sitten käytäntöä tutkien. Tutkijat yhdistivät Kotlerin viiden M:n mallin sekä Kavassaliksen mobiilikampanja-mallin neljään vaiheeseen, jotka ovat suunnittelu, rakentaminen, toteutus ja mittaaminen. Näiden pohjalta tutkijat laativat oman mallinsa. Sen jälkeen he kävivät haastattelemassa neljää mobiilimarkkinoinnin tekijää, jotka edustivat sekä mainostajia että suunnittelijoita ja toteuttajia. Näiden haastatteluiden pohjalta he täsmensivät malliaan ja päätyivät seuraavaan kuuteen askeleeseen:
1. suunnittelu
2. viestin luominen
3. tekninen mahdollistaminen
4. testaus
5. toteutus
6. seuranta ja arviointi

Mobiilikampanjoinnin erityispiirteitä, jotka nousivat artikkelista esiin, on muun muassa viestien henkilökohtaisuus, kun ne tulevat suoraan taskuun. Tarkkana pitää olla, ettei viestintä häiritse vastaanottajaa. Mobiilimarkkinointi voi helposti olla myös kaksisuuntaista. Mobiililaite on useimmiten vastaanottajan mukana joka hetki, joten kampanjointi kannattaa tehdä suoraan toimintaan kannustavaksi. Erilaisia päätelaitteita ja viestimuotoja on monia, joista täytyy valita tärkeimmät ja ainakin testata vaativammat metodit ja laitteet. Tekstiviestiä rajoittaa 160 merkin pituus ja kuvien puuttuminen. Mobiilikampanjoiden mittaaminen on erittäin helppoa, joten sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Mobiilimarkkinointi on yleensä vain osa yrityksen kokonaismarkkinointia. Yrityksen täytyy hankkia sopiva määrä puhelinnumeroita joko ostamalla niitä tai kysymällä markkinointilupaa pull-viesteillä asiakkailtaan, jonka jälkeen vasta voi tehdä push-viestintää mobiililaitteisiin.

Artikkeli on kirjoitettu vuonna 2007. Mobiiliala elää niin voimakkaasti, että silloin vielä applikaatiot eivät olleet tulleet vahvaan tietoisuuteen. Tänä päivänä pienet puhelimeen asennettavat ohjelmat, applikaatiot, ovat ”se” juttu. Applen iPhone on vahva markkinajohtaja tällä sektorilla, Android ja muut tulevat perässä. Yrityksen kannattaa tutustua aiheeseen ja miettiä, voisiko sillä olla jotain annettavaa pienen ohjelman muodossa. Ohjelma voi olla viihdyttävä tai opettava, tai jopa molempia. Tutustu esimerkiksi applikaatioon Drinkspiration by Absolut.

Toinen merkittävä tekijä mobiilisektorilla on paikkatietoisuus. Toisin sanoen laite tietää, missä se kulloinkin on. Tämä avaa mahdollisuuksia kontekstuaaliseen viestintään. Tässä ei tarkoiteta mitään push-viestintää Bluetoothin yli asiakkaan saapuessa, eikä oikeastaan mitään ei-tilattua viestiä, vaan sitä, että annetaan asiakkaalle tai potentiaaliselle sellaiselle mahdollisuus tutustua juuri nyt lähellä oleviin asioihin ja palveluihin.

Kolmas tekijä, joka ei näy artikkelista, on mobiilisuuden tulo osaksi kaikenlaisia laitteita. Autonavigaattoreilla voi surffata, kannettavissa tietokoneissa on 3G-kortti ja aina verkossa olevat tabletit ja lukulaitteet ovat vahvasti tulossa lisävälineiksi ihmisten arkeen. Voisi sanoa, että internet on pian läsnä koko ajan, laitteessa kuin laitteessa, ja tähän kirjoon markkinoinnin teko on aina vaan moniulotteisempaa mutta useammin mobiilia.

1 kommentti:

  1. Hyvä piikki tuo 2007, mutta päätin käyttää silti sitä, sillä se ko. artikkeli on huomattavan paljon käytännönläheisempi, kuin monet muut alan tieteelliset artikkelit.

    VastaaPoista