sunnuntai 15. elokuuta 2010

Kilpailutilanne matkailutoimialalla (Kirsi Mikkola 6)

Kilpailutilanne matkailutoimialalla on muuttunut erityisesti internetin myötä, sillä ulkomaisten matkanjärjestäjien ja matkailualan toimijoiden on huomattavan helppo markkinoida myös suoraan uusillekin markkina-alueille, kuten Suomeen. Matkatoimistot ovat joutuneet miettimään uudestaan rooliaan ja asiakkaille tarjottavia lisäarvopalveluita. Matkailu on jatkuvasti lisääntynyt, joka sekin on omiaan lisäämään kilpailua alalla. Hinnoittelun läpinäkyvyys on tuonut aivan uudenlaisen neuvotteluvoiman kuluttajille. Kilpailutilanne on siis todella muuttunut.

Asiakkaat odottavat entistä läpinäkyvämpää toimintaa, kuten tuotekehitystä ja hinnoittelua, sekä palveluiden henkilökohtaistamista tietotekniikan rajoitukset ymmärtäen. Asiakkaat vaativat ripeää, kaksisuuntaista viestintää. Asiakkaat antavat myös aiempaa kerkeämmin palautetta yrityksen toiminnasta, suoraan tai sosiaalisissa medioissa.

Sähköinen liiketoiminta antaa myös mahdollisuuden kokonaan uusiin liiketoimintamalleihin. Olemme jo tottuneet matkojen ostamiseen kauppiailta, joilla ei ole lainkaan myymälöitä ja joihin olemme törmänneet vain internetissä. Myös erilaiset kauppapaikat eli ostoskeskukset yleistynevät netissä, varmasti erilaistuen ja kohdentaen tiettyihin teemoihin. Kaikenlaiset kumppanuudet, strategiset ja vähemmän strategiset, saavat aivan uusia mahdollisuuksia sähköisestä liiketoiminnasta.

Markkinointi muuttuu aina vaan suoremmaksi vuoropuheluksi yrityksen ja asiakkaiden välillä, koskien jopa tuotekehittelyä ja markkinointia. Asiakkaiden, ainakin uskollisimpien ja tärkeimpien, voi jopa ajatella olevan yrityksen sisäinen resurssi. Yrityksen on myös ymmärrettävä sosiaalisten medioiden tarjoama yhteisöllisyys, jota joka tapauksessa tapahtuu, osallistuu siihen yritys tai ei.

Tärkeintä on, että yrityksessä on uteliaisuutta seurata koko ajan teknologian ja sen sovellusten kehittymistä ja olla valmiina hyödyntämään niitä omassa liiketoiminnassaan. Tämä vaatii varmasti kouluttautumista tietojen ja taitojen, mutta erityisesti asenteen osalta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti