sunnuntai 15. elokuuta 2010

Arvoketju ja liiketoimintaprosessi (Kirsi Mikkola 4)

Arvoketju on se toimijoiden väylä, jolla jokin tuote tai palvelu saavuttaa kuluttajan sen alkuperäiseltä valmistajalta tai tuottajalta. Joskus se on aivan suora, esimerkiksi kun autoileva väsynyt asiakas päättää jäädä yöksi seuraavaan vastaantulevaan hotelliin. Joskus arvoketju on kovin mutkikas ja polveileva, esimerkiksi kun asiakas suunnittelee matkatoimiston kanssa maailmanympärimatkaansa.

Internet on vaikuttanut dramaattisesti matkailuyritysten kaupankäynnin arvoketjuun siten, että sen myötä alkuperäisen valmistajan tai tuottajan on huomattavan helppoa ohittaa arvoketju kokonaan ja myydä suoraan kuluttajalle. Tämän muutoksen myötä monet väliportaat, matkanjärjestäjät ja matkatoimistot sekä muut välittäjät ovat joutuneet ankarasti pohtimaan rooliaan ja oikeutustaan, sillä jokainen väliporras luonnollisesti lisää kustannuksia, joita suoramyynnissä ei ole. Välimiehet puoltavat kuitenkin monesti paikkansa, sillä alkutuottajalla ei yleensä ole resursseja selvittää markkina-alueiden erityispiirteitä, vaan ne on helpompi ulkoistaa asiantuntijoille, siis välittäjille.

Sähköistämällä liiketoimintaprosesseja ja erityisesti toimimalla todellisina strategisina kumppaneina matkailun tuotantoverkoston toimintaa voidaan tehostaa. Kun kaikki toimijat ovat sähköistäneet prosessinsa pitäytyen standardeissa, kuten XML, on kumppanuuksia helppo muodostaa. Tutustumisvaiheessa kumppanuus on toisen osapuolen myynnin edistämistä, mutta todellinen strateginen kumppanuus on sitä, että päästetään toinen osapuoli käsiksi luottamuksellisiin tietokantoihin, joka taas voi olla suureksi avuksi muun muassa molempia kumppaneita hyödyttävään asiakkuuksien hallintaan, hinnoitteluun, tuotekehittelyyn ja markkinointiviestintään. Yksinkertainen esimerkki on matkatoimistojen pääsy varausten hallintaan, josta strateginen ulottuvuus olisi, että matkatoimisto näkisi myös asiakkaan aikaisemman varaushistorian ja osaisi niiden mukaisesti muokata pakettia ja sen hinnoittelua.

Asioiden luonnollinen kulku on, että ennen pitkää syntyy koko maailman kattavia jakelujärjestelmiä. Nämä pyrkivät tietenkin dominoimaan markkinoita ja päästyään riittävän suureksi voivat itse asettaa ehtoja esimerkiksi hinnoille ja tiedon muodoille. Yrityksen johdon strateginen päätös on, missä määrin tuotteen tai palvelun täytyy olla esillä globaaleissa jakelujärjestelmissä, jotta sitä myytäisiin kaikissa kanavissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti