sunnuntai 15. elokuuta 2010

Valmismatka- ja kuluttajansuojalaki (Kirsi Mikkola 3)

Valmismatkalakia sovelletaan, kun tarjotaan, muutoin kuin satunnaisesti, yli 24 tuntia kestävä tai yöpymisen sisältävä kokonaisuus, joka sisältää kuljetuksen tai majoituksen ja muun oleellisen palvelun. Valmismatkan välittäjä on vastuussa sopimuksen pitävyydestä ja tietojen oikeellisuudesta samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, paitsi jos matkanjärjestäjä on suomalainen ja asiakas on sen tiennyt. Jos matka poikkeaa sovitusta tai matkanjärjestäjä on tehnyt virheen, voi matkustaja hakea asiaan hyvitystä kohtuullisen ajan kuluessa. Matkustajalle on annettava tiedot matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä sekä sopimukseen sovellettavista ehdoista esitteessä tai muuten kirjallisina. Matkustaja sitoutuu valmismatkaan maksaessaan sen tai sovitun osan matkasta. Matkanjärjestäjä saa muuttaa matkan hintaa 20 päivää ennen matkaa, mikäli ennalta-arvaamattomat kustannukset nousevat tai laskevat. Matkustaja ja matkanjärjestäjä saavat kumpikin peruuttaa matkan tietyin ehdoin. Matkustaja voi olla oikeutettu korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta.

Kuluttajansuojalaki on kaikkia kuluttajia suojaava laki. Se puuttuu erityisesti kuluttajille tarkoitettuun markkinointiin ja hinnoitteluun sekä tuotevastuuseen. Kuluttajansuojalaki on pakottavaa oikeutta, eli elinkeinonharjoittaja ei voi sopimusehdoilla tms. vapauttaa itseään lain säännöksistä.

Tietosuojalla kuluttajalle suunnatussa verkkokaupassa tarkoitetaan, että tiedot kuluttajista eivät saa joutua vääriin käsiin ja että kuluttajasta kerätyt tiedot ovat oikeellisia. Kuluttajasta ei myöskään saa kerätä arkaluontoista tietoa, kuten tietoa uskonnosta, etnisestä taustasta tms. Kuluttajan tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin vain kuluttajan antamalla luvalla.

Etämyyntisäännökset velvoittavat myyjän ilmoittamaan kuluttajalle ennen kaupantekoa muun muassa yhteystietonsa, tuotetiedot sekä toimitusehdot. Kuluttajalla on oikeus palauttaa tuote 14 päivän ajan ilman erityistä syytä myyjän kustannuksella. Ostoksen kylkiäisenä voi olla mitä vaan, mutta myyjän tulee kertoa kylkiäisen arvo.

Yritysten välisessä kaupassa muotovapaus tarkoittaa sitä, että laki ei määrää sopimuksen muotoa, vaan yritykset voivat tehdä sopimuksensa parhaimmaksi katsomallaan tavalla ja sopijaosapuolille sopivassa muodossa. Lainsäädäntö on kuitenkin syytä selvittää kauppakumppanien mukaan maakohtaisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti